aqua ball 

IPS je ekologický spôsob úpravy vody pomocou prírodných (fyzikálnych) zákonov. Prístroj pracuje na princípe „mokrého galvanického článku“.

● Zabraňuje tvorbe vodného kameňa a korózii.
● Predlžuje životnosť vykurovacích a sanitárnych zariadení.
● Chráni potrubný systém pred baktériami.
● Zvyšuje PH vody (ionizovaná alkalická voda) – má pozitívny vplyv na ľudský organizmus.
● Bezúdržbové zariadenie.
● Nevyžaduje žiadny externý zdroj energie.
● Zariadenie bez chemikálií.


Vysoká účinnosť tohto systému bola potvrdená skúšobnými ústavmi a certifikačnými orgánmi v Európe a USA. Na základe týchto výsledkov sme zabezpečili medzinárodnú patentovú ochranu v SAT a spolupracujeme s globálnymi obchodnými a výrobnými manažérmi na zabezpečení globálnej distribúcie.

 

 

POUŽITIE


Použitie IPS je vhodné a efektívne tam, kde voda vykazuje strednú, vysokú až veľmi vysokú tvrdosť. Takáto voda sa nachádza až v 75% sveta. SAT má portfólio riešení na úsporu vody od bytových jednotiek až po podnikové komplexy a priemyselné zariadenia. jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu

 

 

V roku 2017 vstúpila na trh spoločnosť SAT s novinkou – Turbulentná galvanická polarizácia – TGP (Chránený svetový patent), ktorá dodáva kinetickú energiu do vody a posúva ju ďalej.