• IPS KalyxX


Zariadenie IPS (Iónový polarizačný systém ) - Kalyxx je určené na fyzikálnu- galvanickú úpravu vody pre domácnosti, verejné budovy a priemyselné prevádzky. Pod tvrdosťou vody rozumieme množstvo vápnika a horčíka nachádzajúceho sa vo vode. IPS KalyxX - nie je zmäkčovač - do vody nič nepridáva, ani z nej nič neberie. Zachováva všetky jej zdraviu prospešné látky a vylepšuje jej vlastnosti. Zároveň účinne zabraňuje tvorbe pevných usadenín vodného kameňa a korózie v potrubí studenej a teplej úžitkovej vody, na výhrevných telesách bojleroch, vodovodných batériách, spotrebičoch a podobne. Kalyxx je vhodný pre nové potrubné rozvody ako prevencia, ale aj pre staršie, odkiaľ postupne odstraňuje existujúce usadeniny.IPS KalyxX tvorí prietokové teleso so vstupným a výstupným otvorom. V ňom sú umiestnené elektródy v tvare turbín (nie magnety) z dvoch rôznych elektricky vodivých materiálov. Konštrukčné riešenie elektród je patentovo chránené ( TGP® – Turbulentná galvanická polarizácia) a vytvára vírivé prúdenie vody, čím spôsobuje zmenu štruktúry minerálov.Voda, ktorá preteká telesom vytvára s elektródami galvanický mokrý článok s napätím až 4,2 až 6V. Výsledkom je, že minerály a soli v upravenej vode strácajú schopnosť vytvárať tvrdé kryštalické nánosy (kalcit). Nadobúdajú štruktúru mäkkých častíc – kalu (aragonit) a sú odplavované spolu s vodou. Túto štruktúru si zachovávajú až do 72 hodín.
aqua ball 

Čím je IPS KalyxX výnimočný?


• IPS KalyxX prepukázalo v testoch vykonaných IAPMO 76,3% účinnosť pri odstraňovaní vápenatých usadenín na medených vykurovacích prvkoch. Pri porovnávacom teste bolo štvornásobne účinnejšie ako vedúce elektronické zariadenie na redukciu vodného kameňa. Patentovaná konštrukcia elektród Turbulent Galvanic Polarization (TGP) vytvára v IPS KalyxX vírivý prietok vody, aby sa maximalizovala účinnosť.
• IPS KalyxX nie je zmäkčovač vody. Z vody nič neodoberá a ani no nej nič nepridáva.
• IPS KalyxX je lacnejší, ľahko sa inštaluje, nevyžaduje údržbu a je efektívnejší ako čokoľvek iné na trhu. Predĺžuje životnosť a účinnosť nových a existujúcich ohrievačov vody.
Pracuje s akýmkoľvek typom ohrievača vody. • Eliminuje potrebu odvápňovania ohrievačov bez nádrže. • Neobmedzuje tlak vody v domácnosti. • Pripája sa priamo k rúrke z medi, CPVC alebo PVC. • Ľahko sa prispôsobí PEX a iným typom rúr. • Šetrné k životnému prostrediu a bez chemikálií. • Nie je potrebný žiadny zdroj energie. • Ľahko sa inštaluje a nevyžaduje údržbu.


aqua ball 

IPS KalyxX BlueLine


• Znižuje tvorbu vodného kameňa na vodovodných prvkoch (potrubia, ventily, kohútiky, sprchové hlavice, ohrievače vody pre domácnosť) – účinnosť 76%.
• Nová patentovaná technológia TGP – Turbulentná galvanická polarizácia – ŽIADNE CHEMIKÁLIE, ŽIADNA EXTERNÁ ENERGIA
• Vhodný pre studenú (pitnú) vodu
• Certifikát NRL pre priamy stály kontakt s pitnou vodou
• Výrobok na ochranu zdravia – každá časť IPS je vyrobená z materiálu vhodného na kontakt s pitnou vodou
• Bezpečný produkt – overené hydraulické vlastnosti
• Protokol TUS o poklese tlaku, tlakovej odolnosti a pevnosti
• Odolné telo (nehrdzavejúca oceľ 1.4301) a vnútorné časti – záruka 5 rokov
• Vo vnútri postriebrené komponenty na zabránenie rastu baktérií

Zariadenie odporúčame použiť na úpravu pitnej vody. Okrem redukcie vodného kameňa a korózie má antibakteriálny účinok. Postriebrené elektródy znižujú výskyt baktérií v potrubí. IPS KalyxX zbavuje vodu pachov, zlepšuje jej chuť a predlžuje čerstvosť. Tiež zvyšuje pH vody, tým sa stáva zásaditou. Je vhodná na dlhodobé pitie. Okrem iného zlepšuje metabolizmus a podporuje trávenie.

 

 

IPS KalyxX RedLine


• Predĺžuje životnosť a účinnosť nových a existujúcich ohrievačov vody.
• Znižuje a zabraňuje hromadeniu vodného kameňa o 76,3%.
• Ľahko sa inštaluje a nevyžaduje údržbu.
• Na vnútorné alebo vonkajšie použitie.
• Nie je potrebný žiadny externý zdroj energie.
• Šetrné k životnému prostrediu, bez chemikálií. • Neovplyvňuje tlak vody.
• Ľahko sa prispôsobí PEX a iným typom potrubia.
• 5-ročná obmedzená záruka.

VYUŽITIE KаlухX RedLine/BlueLine
Domácnosti, verejné budovy, reštaurácie, hotely, výrobné a spracovateľské závody. Spoľahlivo funguje v odovzdávacích staniciach tepla, pri ochrane výmenníkov a chladiacich zariadení.

 

 

IPS Industry


• Riešenie pre bytové domy a budovy s vyšším hodinovým prietokom.
• Vhodný pre priamy okruh tepelného čerpadla voda – voda s vysokým výkonom, pre stabilizáciu čističa odpadovej vody na hodnotách garantovaných výrobcom.
• Inštalácia na vstupe do budovy.
• Potrubia na prívod studenej vody pre ústredné kúrenie na odovzdávacích staniciach a kotolniach.
• Zabráňujee upchávaniu doskových výmenníkov tepla a stabilizuje špecifický dopyt po teplej vode.
• Stabilizácia bodovej korózie akumulačných ohrievačov.
Použitie IPS Industry je efektívne a vhodné v akejkoľvek prevádzke na tečúcu vodu – umývacie linky, reštaurácie, jedálne, pekárne, práčovne, kaderníctvo, čistiarne, bazény, mliekarne, pivovary, liehovary, záhradníctvo, zavlažovacie systémy a oveľa viac. Funguje tiež spoľahlivo vo výmenníkoch tepla, vodných systémoch, bojleroch, kondenzátoroch, generátoroch, vykurovacích systémoch, kompresorových miestnostiach, chladiacich a klimatizačných zariadeniach.

 

 

 

UPOZORNENIE

Výskyt mäkkého prášku na dne rýchlovarnej kanvice neznamená, že IPS KalyxX nefunguje. Je to transformovaný aragonit, ktorý odstránite jednoducho prstom alebo handričkou.
Zariadenie je účinné pri vode s vodivosťou 50 - 2000 μS/cm2. Ide o bežnú vodu s tvrdosťou 8 – 30 °dH (nemeckých stupňov). IPS KalyxX spĺňa všetky bezpečnostné kritériá pre styk s pitnou vodou a má medzinárodný certifikát IAPMO potvrdzujúci 76% - nú účinnosť redukcie usádzania vodného kameňa. jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu